• Hanne Viken

Mindset

Er du redd for å prøve nye ting fordi du er redd for å dumme deg ut? Unngår du vanskelige oppgaver? Da kan det godt være at du har et fixed mindset. Carol Dweck forteller her om forskjellen på det hun kaller fixed og growth mindset. Det har alt å gjøre med hjernen til en gründer. Men husk, vi har alle litt av begge deler i forskjellige omstendigheter, det viktige er å vite at det faktisk er en vitenskapelig forskjell i måten vi tolker informasjon på, og at den ene måten er langt mer gunstig enn den andre. Og aller viktigst: å vite at vi har et valg i hvordan vi velger å innstille oss til nye oppgaver.


Send brev til:

Hanne Viken Kirkeveien 154 3140 Nøtterøy

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon